498386797423886

Page content

Disclaimer

Disclaimer

Perfectevoeding.nl geeft geen medisch advies en onze diensten zijn niet bedoeld om ziekten te bestrijden. Wij raden je aan om contact op te nemen met je huisarts als je medicatie gebruikt of als je een aandoening of ziekte hebt.

Als je veranderingen maakt in je eetpatroon en/of in je levenswijze raden wij eveneens aan om contact op te nemen met je huisarts.
Op onze website www.perfectevoeding.nl vind je informatie over voeding, afvallen en een gezonde levensstijl. Wij doen ons uiterste best om deze informatie zo zorgvuldig, correct en compleet mogelijk samen te stellen.

De informatie op onze website, in onze nieuwsbrieven en in andere uitingen kan echter niet worden beschouwd als een medische diagnose. Wij raden je dan ook met klem aan om altijd met een arts, therapeut en/of diëtist te overleggen over jouw persoonlijke gezondheidssituatie.

Ondanks dat wij de informatie op onze website, in onze nieuwsbrieven en in andere uitingen zo correct mogelijk samenstellen, stellen wij ons niet aansprakelijk voor enige ontstane schade door onjuistheid of onvolledigheid van deze informatie.
We stellen het uiteraard wel op prijs als je ons wijst op eventuele onjuistheden.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie op onze website, in onze nieuwsbrieven en in andere uitingen liggen bij perfectevoeding.nl
Er dient vooraf toestemming aan ons te worden gevraagd om deze informatie op een andere plaats te gebruiken.

Wij kunnen de informatie op onze website op ieder moment wijzigen zonder dat wij daar melding van hoeven te maken. Dat geldt ook voor informatie met betrekking tot onze diensten en prijzen, en voor reacties op onze website.

Perfectevoeding.nl maakt gebruikt van cookies om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
Ondanks de constante zorg en aandacht die perfectevoeding.nl besteedt aan de samenstelling van onze artikelen, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Resultaat per persoon verschillen en zijn niet te garanderen.

Perfectevoeding.nl kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
Perfectevoeding.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook.

Perfectevoeding.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via perfectevoeding.nl verkregen is.

Om deze reden adviseert perfectevoeding.nl de gebruiker of ontvanger van de verstrekte informatie altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten en een huisarts te consulteren voor gebruik van via de informatie die is verkregen via onze website.